Terra Alta: Privacy Policy

| Terug naar Contactfomulier |

Hier leest U ons privacybeleid: tips om Uw rechten uit te oefenen, zonder 'kleine lettertjes'.

WIJ BEPERKEN ONS TOT HET VERZAMELEN VAN STRIKT NOODZAKELIJKE GEGEVENS

Als U het Contactformulier invult: uw naam en e-mailadres.
Tevens kunt U aangeven of sportieve activiteiten in het hooggebergte uw ding zijn, of niet.
Verder een veld commentaar waar U alvast info over boekingen kwijt kunt,
voorkeurdata kunt opgeven of gewoon wat commentaar droppen.

Wij respecteren steeds het vertrouwelijke karakter van al deze gegevens.

Dedicated servers kunnen uw bezoek registreren als u deze website inlaadt.
De server registreert ook - anoniem - een aantal technische aspecten
van uw computer zoals schermresolutie, besturingssysteem, taalinstelling, logtijd, ...

Cookies, spyware, adware en webbugs: niet van toepassing. Het al of niet
accepteren van cookies geldt niet op deze site. Na bezoek aan deze website
vinden gebruikers er ook geen terug op hun harde schijf.

GEEN REGISTRATIE VAN GEGEVENS IN DATABANKEN

Gegevens afkomstig uit ingevulde velden van het contactformulier hebben voor Terra Alta
slechts één doel: communicatie met potentiële klanten.
Voorlopig (dd. sept 2012) worden uw persoonlijke gegevens uit het contactformulier
NIET bijgehouden in een gestructureerde gegevensopslag of eender welke vorm van databank, uitgezonderd een e-mail adresboek.

WIJ GEBRUIKEN UW GEGEVENS NOOIT OM AAN DIRECT MARKETING TE DOEN

De gebruiksdoeleinden van persoonlijke informatie op deze site beperken zich tot
het ontvangen van info over activiteiten van Terra Alta.

WIJ ZULLEN NOOIT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOORGEVEN AAN DERDEN

Wij doen niet aan direct marketing en zullen nooit uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden.

PRIVACY EN DE WETGEVING

Wij streven een beleid na ivm de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
en dus ook van uw persoonlijke gegevens dat volledig in regel is met
alle wetsbepalingen van België en de Europese Unie.

De Belgische wet van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 1998
en in voege sinds 1 september 2001.

De Europese richtlijn nr. 95/46/CE van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy.

Meer info op http://www.privacy.fgov.be

PRIVACY EN EXTERNE LINKS

Op deze website kunnen links naar andere websites voorkomen, waar ook in Cyberspace.

Bezoekers hebben er o.i alle belang bij om de privacy policy van desbetreffende sites
te controleren. Terra-alta.be is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites
die een hyperlink hebben met/vanuit of naar deze site.

Top of Page

| Terug naar Contactfomulier |