Algemene reisvoorwaarden Terra Alta

 1. BOEKING

Stuur een mail via het contactformulier op de Terra Alta site waarbij u melding maakt van de stage waarvoor u zich wil inschrijven. Nadien zal u een mail krijgen van Terra Alta, met de vraag om een voorschot te betalen van 150 €, te storten op volgend rekeningnummer:
Fortis Bank 001-4913775-25
BIC GEBABEBB
IBAN BE70 0014 9137 7525
Ondernemingsnummer :                                                                                                  
BTW – 0881.583.015
Commerciële naam : Terra Alta
Nadat Terra Alta uw voorschot ontvangen heeft, bent u ingeschreven.
De deelname is pas definitief bij het ontvangen van het volledige stagebedrag.

Het basis dagtarief bedraagt € 435, exclusief BTW.

 

 

 1. ONVOLDOENDE DEELNEMERS

Alle programma's en prijzen zijn berekend op een minimum aantal deelnemers.
Terra Alta behoudt zich het recht om een cursus te annuleren indien dit aantal niet bereikt werd.
Een volledige terugbetaling, alternatieve datums en/of een andere gids of cursus zal worden aangeboden. De deelnemers zullen hiervan, voor zover mogelijk, tijdig in kennis gesteld worden.

Terra Alta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de deelnemers reeds gemaakte kosten
zoals premies voor verzekeringen, uitgaven voor trein-, bus- of vliegtickets, aanschaf van kleding en topografie, indien een stage niet kan doorgaan.

 1. ANNULERING

Annulering kan enkel via mail of schriftelijk gebeuren. De datum dat Terra Alta  de
annuleringsmelding ontvangt, geldt als datum van annulering.
Bij annulering is de deelnemer volgende bedragen verschuldigd:

 • tot 60 dagen voor het vertrek: het voorschot
 • vanaf de 60ste dag tot de 31ste dag voor het vertrek: 25% van de prijs
 • vanaf de 30ste dag tot de 11de dag voor het vertrek: 50% van de prijs
 • vanaf de 10de dag tot het vertrek zelf: 100% van de prijs
 • tijdens de stage uit eigen beweging, bv. door gebrek aan fysieke conditie: 100% van de prijs
 • door de gids tijdens de stage omwille van de condities (bv. slecht weer, te lawinegevaarlijk,..): 100% van de prijs
 1. VERZEKERINGEN

Volgende verzekeringen zijn aan te gaan door de klant:

 • annuleringsverzekering
 • een verzekering die kosten voor opsporing, redding en repatriëring dekt (opsporing en redding zijn in de meeste gevallen niet gedekt door een gewone reisverzekering)
 • burgerlijke aansprakelijkheid (indien je verantwoordelijk bent voor het verliezen van andermans materiaal of voor een ongeval met derden)
 1. PROGRAMMA EN PRIJSWIJZIGINGEN

De juiste condities of mooi weer zijn vooraf onmogelijk te garanderen. Daarom kan de plaats, het type activiteit of het doel van de stage op elk moment gewijzigd worden. De gids alleen beslist uiteindelijk of de tocht doorgaat of niet en zoekt in het tweede geval naar varianten zoals bijvoorbeeld een andere top, een ander gebied, rotsklimmen in plaats van alpien klimmen, via ferrata,...
Indien de stage doorgaat in Zwitserland is het mogelijk dat bij grote veranderingen in de wisselkoers een prijswijziging t.o.v. de vermelde bedragen zal plaatsvinden.

 1. LIDMAATSCHAP

Bij overnachting in berghutten van erkende alpenverenigingen zijn de prijzen van Terra Alta gebaseerd op deelnemers die lid zijn van een Alpenvereniging. Ben je geen lid van een Alpenvereniging, dien je ter plekke de vereiste toeslag te betalen. Dit geldt daarbij uitsluitend voor hutten van Alpenverenigingen en niet voor privé hutten.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

Met de boeking legt men zich de facto neer bij de beslissingen van de gids aangaande de groep of tegenover individuen in deze groep. De gids behoudt zich het recht voor om deelnemers voor een deel van de cursus uit te sluiten op grond van veiligheid, gezondheid of verhinderen van de kansen op succes voor de rest van de groep.
Uitgesloten deelnemers hebben geen recht op terugbetaling.

Elke deelnemer die een actie onderneemt tegen de beslissingen van de gids of zich onafhankelijk op de berg begeeft doet dit op eigen verantwoordelijkheid en verzaakt aan elke vorm van begeleiding door de gids.
Bart Overlaet en Terra Alta zijn in zijn algemeenheid niet aansprakelijk te stellen voor schade, diefstal, verlies, letsel of ongeval berokkend aan de deelnemers.

Alle informatie in onze website en andere publiciteit is niet bindend. Wij streven naar zo groot mogelijke nauwkeurigheid maar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor onnauwkeurigheden of omstandigheden buiten onze controle. Deelnemers zullen voor de boeking van eventuele veranderingen op de hoogte gesteld worden.

Terra Alta heeft zijn administratieve zetel in België. Uitsluitend in België gevestigde rechtbanken zijn bevoegd bij een eventueel dispuut.

 1. KENNISNAME VAN DE ALGEMENE REISVOORWAARDEN TERRA ALTA

Bij een definitieve boeking bij Terra Alta - waaronder verstaan wordt het overmaken van het volledige te voldoen bedrag - kent en accepteert elke deelnemer de facto deze algemene reisvoorwaarden.